Medische eindtoestand

 1. Home
 2. Medische eindtoestand
null

DOLDERMAN MILITAIR INVALIDITEITSPENSIOEN ADVOCATEN

MEDISCHE EINDTOESTAND LETSELSCHADE ADVOCATEN

Voor militairen en veteranen met dienstgerelateerde schade is de medische eindtoestand een term die vaak aan bod komt en ook erg belangrijk is. Maar wat betekent de medische eindtoestand nou precies? De medische eindtoestand heeft u bereikt zodra er niet meer wordt verwacht dat uw medische klachten nog zullen verslechteren of verbeteren. U bent als het ware uitbehandeld.

Aanvraag militair invaliditeitspensioen

Als u gedurende de uitoefening van uw werkzaamheden tijdens een uitzending of oorlogsnabootsende omstandigheden letsel hebt opgelopen, dan kunt u na uw ontslag bij defensie een militair invaliditeitspensioen aanvragen.
Als u bij keuring voor het militair invaliditeitspensioen nog onder medische behandeling staat, dan kunt u wel in aanmerking komen voor een militair pensioen. De medische eindtoestand wordt dan nog niet aangenomen. Dat zal tot gevolg hebben dat u na verloop van tijd weer wordt opgeroepen voor een herkeuring bij het ABP.
Als u na uw eerste keuring bent uitbehandeld, maar u heeft nog geen oproep van het ABP ontvangen voor een herkeuring, dan kunt u zelf ook contact opnemen met het ABP voor een herkeuring!
Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een militair invaliditeitspensioen? Of bent u het niet eens met de uitslag van de keuring? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u verder.

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding

dankzij onze defensie letselschade test weet je binnen enkele stappen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Loading...

Heeft andere klachten? Of verwacht u klachten? Mail ons via legal@dlsa.nl.

Of laat uw gegevens achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug:

U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt na aanvaarding van de medische eindtoestand (MEP) aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Kunt u mogelijk aanspraak maken op schade vergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Heeft u bezwaar gemaakt binnen 6 weken? Zo niet, U kunt mogelijk binnen een jaar herkeuring aanvragen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade. Mogelijk bent u nog in dienst bij de overheid als burger ambtenaar. Vul dan de aanvraag MIP in. Noot: indien u nog in dienst bent bij Defensie neem dan contact met ons op. U heeft mogelijk recht op een BIV (Bijzondere Invaliditeit Verhoging).


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP toezenden. Mail na invullen het standaardformulier aan het ABP. Een zorgcoördinator zal dan contact met u opnemen.

U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Mogelijk kunt u eerder uw medische eindsituatie krijgen door een verzoek in te vullen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade.


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP mailen. Mail na invullen het formulier aan het ABP. Aansluitend zal een zorgcoördinator van het ABP contact met u opnemen.


Dien een verzoek in bij het ABP om de medische eindtoestand vast te stellen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Na aanvaarden met kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Na afronden van uw behandeling en/of aanvaarden van de medische eindtoestand kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Verstuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.* Required

Medische eindtoestand wordt aangenomen

Op het moment dat u medisch bent uitbehandeld, dan zal het ABP de medische eindtoestand aannemen. Het aannemen van de medische eindtoestand is erg belangrijk. Allereerst betekent een medische eindtoestand dat u niet meer wordt opgeroepen voor een herkeuring, tenzij u vindt dat de klachten toenemen.
Ook kunt u na het bereiken van de eindtoestand aanspraak maken op een bijzondere invaliditeitsverhoging. De bijzondere invaliditeitsverhoging is een onderdeel van het militair invaliditeitspensioen waarmee smartengeld wordt vergoed. De hoogte van de bijzondere invaliditeitsverhoging kan oplopen tot 40% van uw pensioengrondslag en u ontvangt de uitkering levenslang.
Tot slot kunt u na het bereiken van de medische eindtoestand aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding. Met deze regeling wordt uw schade door uw uitzending volledig vergoed.

Regeling volledige schadevergoeding veteranen

Met de Regeling Volledige Schadevergoeding kunt u als militair dienst- en oorlogsslachtoffer aanspraak maken op een schadevergoeding voor uw volledige schade. Om in aanmerking te kunnen komen voor de regeling volledige schadevergoeding moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

Regeling volledige schadevergoeding veteranen

Met de Regeling Volledige Schadevergoeding kunt u als militair dienst- en oorlogsslachtoffer aanspraak maken op een schadevergoeding voor uw volledige schade. Om in aanmerking te kunnen komen voor de regeling volledige schadevergoeding moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • U bent na 1 juli 2007 uit de dienst ontslagen of u bent daarvoor ontslagen, maar u hebt uw militair invaliditeitspensioen pas na 1 juni 2012 aangevraagd;
 • Er is een dienstverband aandoening vastgesteld;
 • Er is sprake van een medische eindtoestand.

Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Vul dan de test in (invoegen sneltest).

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  WAAR KUNNEN WE U BIJ HELPEN?

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig militair uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu