FAQ

Vragen MIP

20 meest gestelde vragen Militair invaliditeitspensioen (MIP)

Schadevergoeding veteraan / militair met letsel

Schadevergoeding voor militairen en veteranen met letsel. U bent militair of ex militair en u heeft letsel opgelopen (lichamelijk of psychisch). U wilt een schadevergoeding van defensie? Dit zijn de 25 meest gestelde vragen van dienstslachtoffers.

Antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan meteen contact op met onze juristen en advocaten. Defensie- of ambtenarenletselschade. Vertel ons over uw situatie en ontvang een gratis juridisch advies.

Wij verlenen rechtsbijstand aan militairen en veteranen die door een ongeluk of na een missie geconfronteerd worden met letsel (zowel lichamelijk als psychisch). Bij lichamelijke / psychische klachten, claimen wij uw schadevergoeding. Onze dienstverlening voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt zich volledig concentreren op uw herstel.

Neem contact op

Boek vandaag nog een consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Claim schadevergoeding bij letsel

Als militair en of veteraan letsel opgelopen? Claim uw schadevergoeding. Druk op de onderstaande knop. Vertel ons meer over uw situatie of meld direct uw schade. Mr. V. Dolderman is een ervaren Defensie letselschade advocaat. Onze advocaten en juristen zijn aantoonbaar succesvol op het gebied van schadeclaims tegen Defensie. Ook militairen, veteranen, politie en ambtenaren ontvangen van ons altijd gratis juridisch advies. Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Militair Invaliditeitspensioen (MIP) voor militair veteranen

Een militair invaliditeitspensioen (MIP) is een maandelijkse invaliditeitsuitkering voor militair veteranen. De MIP uitkering wordt betaald door het ABP, nadat de gewonde militair het leger heeft verlaten en geconfronteerd wordt met invaliditeit met dienstverband.

Invaliditeit met dienstverband betekent dat de (ex, oud) militair, de veteraan, lichamelijke of psychische klachten heeft opgelopen door een uitzending of dienstongeval. Om een militair invaliditeitspensioen te kunnen krijgen moet een aanvraag worden ingediend bij het ABP (het veteranenloket kan daarbij helpen).

Om aanspraak te kunnen maken op een militair invaliditeitspensioen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

 • niet meer in dienst bij het leger;
 • er is sprake van een dienstongeval of uitzending;
 • er is sprake van invaliditeit met dienstverband;
 • uw letsel wordt beoordeeld met een invaliditeitspercentage van 10% of hoger.

Het militair invaliditeitspensioen kan aangevraagd worden rechtstreeks bij het ABP te Heerlen. U kunt telefonisch contact met het ABP opnemen. Meldt dat u oorlogsveteraan bent en in aanmerking wilt komen voor een MIP-uitkering. U zult dan aanvraagformulieren thuisgestuurd krijgen die u kunt invullen en opsturen.

Tip. Bent u veteraan en heeft u problemen door de uitzending? Neem dan contact op met het veteranenloket. Zij kunnen ook helpen bij het aanvragen van een MIP.

Indien het militaire dienstslachtoffer voldoet aan de voorwaarden, dan wordt het militair invaliditeitspensioen door het ABP maandelijks uitgekeerd.

Let op! Het is een misverstand dat het militair invaliditeitspensioen eerst wordt uitbetaald na 65 jaar. Het is geen ouderdomspensioen! Kortom, bent u de dienst uit en heeft u klachten, vraag dan direct een MIP aan. Let op!! U moet het voor uw 65e jaar uw MIP aanvragen anders bent u te laat.

Het militair invaliditeitspensioen heeft een terugwerkende kracht van 1 jaar. Kortom, door te wachten met het aanvragen van een MIP, loopt de militair veteraan inkomsten mis.

Bent u de dienst uit en hebt u lichamelijke of psychische klachten door een uitzending of dienstongeval, vraag dan gelijk een invaliditeitspensioen bij defensie aan.

Ja, waarschijnlijk wel. U zult wel eerst gekeurd moeten worden door de artsen van defensie. Indien de artsen van defensie de diagnose PTSS overnemen en ook relateren aan de uitzending, dan kunt u aanspraak maken op een MIP.

Het invaliditeitspercentage moet wel 10% of hoger zijn om een MIP uitkering te kunnen krijgen. En het militaire oorlogs- en dienstslachtoffer moet de dienst hebben verlaten. Zolang de militair nog in dienst is bij defensie bestaat geen recht op een MIP.

Mijn aanvraag MIP is afgewezen, welke stappen kan ik ondernemen?
Antwoord: als de aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen is afgewezen, dan moet per brief bezwaar worden ingediend. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de afwijzing van het MIP worden ingediend.

In het bezwaarschrift moet uitgelegd worden waarom het onterecht is dat defensie de aanvraag MIP heeft afgewezen.

Er zijn een aantal redenen waarom dienstslachtoffers in bezwaar kunnen gaan tegen een beslissing van defensie, bijvoorbeeld:

 • PTSS wordt niet erkend door defensie;
 • Dienstverband (relatie tussen het lichamelijke of psychische letsel en defensie wordt niet erkend);
 • Invaliditeitspercentage te laag;
 • Een voorziening zoals bijvoorbeeld reiskosten, rolstoel, huishoudelijke hulp, aanpassing in woning wordt afgewezen.

Wilt u een bezwaar indienen? Schakel één van onze letselschade advocaten in voor rechtsbijstand bij de aanvraag van een militair invaliditeitspensioen. Wij hebben ervaring met bezwarenprocedures in verband met de afwijzing van het MIP.

Wij werken samen met verzekeringsartsen, psychiaters en andere deskundigen om veteranen maximaal te kunnen helpen met het maken van bezwaar tegen een afwijzing. Klik hier in en vertel ons over uw situatie.

Ja. Als u invalide (lichamelijk of psychisch) raakt tijdens een missie of door een ongeval en u raakt daardoor arbeidsongeschikt, dan zal de WIA uitkering (of WAO) verrekend worden met het MIP. Met andere woorden, zolang de WIA uitkering hoger is dan het MIP, komt het MIP niet tot uitkering.

Er is 1 uitzondering op de verrekening van het MIP en de WIA. Indien de militair na zijn defensie-tijd gaat werken in de burgermaatschappij en:

 1. vanuit die functie (in de burgermaatschappij) uitvalt door de klachten die zijn ontstaan door defensie;
 2. en in de WIA terecht komt;

dan zal er geen verrekening plaatsvinden tussen het MIP en de WIA.

Twee voorbeelden:

1) Militair X is tijdens zijn uitzending betrokken geweest bij een ernstig ongeval waardoor hij zwaar invalide raakt. Hij wordt niet meer geschikt geacht om als militair te werken (dienstongeschikt), krijgt een medisch ontslag en wordt door het UWV 100% arbeidsongeschikt verklaard. Na zijn ontslag bij defensie komt militair X direct in de WIA terecht. De WIA en het MIP worden verrekend.

2) Militair Y is tijdens zijn uitzending betrokken geweest bij een en/of meerdere traumatische incidenten. Gedurende langere tijd heeft militair Y nergens last van. Nadat zijn aanstelling bij defensie eindigde, heeft militair Y een baan in de burgermaatschappij kunnen vinden.

Na een aantal jaren in de burgermaatschappij begint militair Y last te krijgen van psychische klachten die te maken hebben met zijn uitzendervaringen; er wordt een post traumatische stress stoornis (PTSS) vastgesteld.

Door de PTSS valt militair Y uit in zijn functie en wordt hij 100% arbeidsongeschikt verklaard door het UWV. Hij krijgt een WIA-uitkering. Defensie erkent het dienstverband voor de PTSS en militair Y krijgt ook een MIP. In deze situatie vindt geen verrekening plaats en militair Y ontvangt naast zijn WIA ook een MIP.

De hoogte van de MIP uitkering is afhankelijk van:

 • De mate van invaliditeit met dienstverband;
 • De berekeningsgrondslag.

Zonder het onnodig ingewikkeld te maken, is de berekeningsgrondslag het inkomen in het jaar voordat de militair defensie verliet.
Berekening hoogte militair invaliditeitspensioen, voorbeeld:

Bij militair Z is een invaliditeitspercentage van 75 % vastgesteld; er is sprake van invaliditeit met dienstverband. De berekeningsgrondslag is een bedrag van € 50.000,– Het MIP wordt dan € 35.000,– per jaar (75% van € 50.000,–).

Als het militair invaliditeitspensioen niet uw volledige schade dekt, dan is sprake van restschade. Er zijn meerdere mogelijkheden om een vergoeding van defensie te verkrijgen voor de restschade.

Ten eerste kan het dienstslachtoffer wellicht in aanmerking komen voor een schadevergoeding via de regeling Volledige Schadevergoeding Defensie.

Dit zijn de voorwaarden van de regeling “Volledige Schadevergoeding Defensie”:

 • Na 1 juli 2007 de dienst verlaten;
 • Dienstverband tussen de PTSS (of andere psychische of lichamelijke klachten) en de uitzending, is door de minister van defensie (ABP) erkend;
 • Er bestaat een medische eindstatus voor uw letsel (u bent uitbehandeld en de klachten blijven stabiel).

Indien de militair voor 1 juli 2007 de dienst is uitgegaan (en zijn MIP voor 1 juni 2012 heeft aangevraagd), kan geen aanspraak gemaakt worden op de regeling. Deze groep veteranen kunnen wel weer een vergoeding vanuit de ereschuldregeling krijgen.

Ten tweede – en dat geldt voor alle veteranen – bestaat de mogelijkheid om defensie aansprakelijk te stellen voor alle schade door een uitzending of dienstongeval. Defensie heeft als werkgever een zorgplicht voor militairen. Schendt defensie zijn zorgplicht, dan dient de letselschade te worden vergoed.

Mr. V. Dolderman, defensie letselschade advocaat, is volledig op de hoogte van alle regelingen waar veteranen en militairen een beroep op kunnen doen om een schadeloosstelling te kunnen krijgen. Neem contact op voor een gratis juridisch advies, klik hier.

Tip: Bewaar alle documenten met betrekking tot uw loopbaan en uitkering zoals:

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Beoordelingen;
 • Diploma’s;
 • Jaaropgaven;
 • Loonstroken.

Bent u militair veteraan met PTSS, ander psychisch- of lichamelijk letsel, en door de (posttraumatische) klachten kunt u niet meer werken? Neem allereerst contact op met het veteranenloket en vraag om in aanmerking te komen voor een militair invaliditeitspensioen (MIP).

Als u door de klachten bent uitgevallen in uw werk, wordt u na ongeveer 2 jaar gekeurd door het UWV om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan komt u na 2 jaar ziekte in aanmerking voor een WIA-uitkering.

U komt wellicht ook in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Indien u na juli 2012 uw MIP heeft aangevraagd kunt u waarschijnlijk aanspraak maken op de regeling Volledige Schadevergoeding Veteranen.

Een andere mogelijkheid is om defensie aansprakelijk te stellen in verband met schending van de zorgplicht. Na erkenning van de aansprakelijkheid kunt u alle materiële en immateriële schade (smartengeld) verhalen. Onze militair advocaten verlenen u juridische bijstand bij alle fasen van het schadetraject.

De mate van invaliditeit wordt vastgesteld door de verzekeringsartsen in dienst van defensie. De hoogte van de invaliditeit is afhankelijk van de ernst van de klachten waarmee de veteraan te maken heeft. Kortom, hoe ernstiger de klachten, hoe hoger de mate van invaliditeit.

Defensie heeft eigen reglementen waarin beschreven wordt hoe de mate van invaliditeit vastgesteld moet worden.

Let op! Indien u het niet eens bent met de door het ABP vastgestelde hoogte van het invaliditeitspercentage, dan dient u binnen 6 weken bezwaar in te dienen. Wij werken met oud defensie verzekeringsartsen om u te helpen bij het indienen van bezwaar en de mate van invaliditeit aan te vechten. Neem contact op voor hulp!

Ja, hoewel u geen MIP uitkering kunt krijgen, kunt u wellicht wel aanspraak maken op de voorzieningenregeling van het ABP. Er bestaan militaire voorzieningen voor een financiële compensatie van bijvoorbeeld:

 • medische behandelingen;
 • hulpmiddelen;
 • reiskosten;
 • aanpassingen in de woning, etc.

De case coördinator van het ABP kan samen met de veteraan de benodigde militaire voorzieningen aanvragen. Wordt een militaire voorziening afgewezen, dan kunnen onze letselschade advocaten voor u bezwaar indienen.

Naast een beroep op de voorzieningenregeling, kan ook een financiële compensatie worden verkregen via de regeling Volledige Schadevergoeding Veteranen.

Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om via een aansprakelijkheidsprocedure een financiële compensatie te krijgen.

Ja, het militair invaliditeitspensioen kan met een terugwerkende kracht van 1 jaar worden toegekend.

Stel dat u de aanvraag MIP op 1 maart 2016 indient bij het ABP, dan kan het MIP met terugwerkende kracht tot 1 maart 2015 worden toegekend.

U behoudt het recht op een militair invaliditeitspensioen zolang u meer dan 10% invalide blijft. Na het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd kunt u ook nog aanspraak maken op het invaliditeitspensioen (zie ook vraag 16).

Ja, via het ABP kan de militair veteraan naast zijn MIP ook een bijzondere invaliditeitsverhoging krijgen. De bijzondere invaliditeitsverhoging is een maandelijkse uitkering die bedoeld is om het smartengeld te vergoeden.

Of de militair of veteraan in aanmerking kan komen voor een bijzondere invaliditeitsverhoging, hangt af van de mate van invaliditeit en de ontslagdatum. Er gelden namelijk, afhankelijk van de ontslagdatum, verschillende minimum invaliditeitspercentages.

 • Bent u voor 1998 ontslagen? Dan krijgt u pas een bijzondere invaliditeitsverhoging indien u 100% invalide bent.
 • Bent u voor 2007 ontslagen? Dan krijgt u pas een bijzondere invaliditeitsverhoging indien u 20% invalide bent.
 • Bent u op of na 2007 ontslagen? Dan krijgt u pas een bijzondere invaliditeitsverhoging indien u 10% invalide bent.

De hoogte van bijzondere invaliditeitsverhoging neemt toe naarmate de militair of veteraan meer invalide is.

Komt u niet in aanmerking voor een bijzondere invaliditeitsverhoging, dan kan mogelijk via een aansprakelijkheidsclaim alsnog smartengeld worden vergoed.

Ja, het militair invaliditeitspensioen eindigt niet op het moment dat u 65 jaar wordt. Echter, vanaf 65 jaar kan de hoogte van het invaliditeitspensioen wel verminderen.

Bij het bepalen van de hoogte van het invaliditeitspensioen (na 65 jaar) wordt rekening gehouden met het AOW-pensioen en het ouderdomspensioen defensie. Het invaliditeitspensioen veteranen komt pas tot uitkering indien dat hoger is dan het AOW en het ouderdomspensioen defensie.

De bijzondere invaliditeitsverhoging (smartengeld) blijft wel – onveranderd – bestaan na 65 jaar.

Uitgangspunt is dat een traject om een schadevergoeding van defensie te kunnen krijgen een ingewikkeld juridisch proces is. Het proces bestaat uit verschillende fasen en begint vaak bij het MIP!

Het MIP heeft een zeer sterke invloed op de schaderegeling, zeker als het gaat om de regeling Volledige Schadevergoeding Defensie.

Soms treden er problemen op bij de toekenning van het MIP, zoals:

 • dienstverband wordt afgewezen;
 • er wordt wel dienstverband aangenomen, maar niet voor alle klachten;
 • mate van invaliditeit te laag; de klachten worden ondergewaardeerd.

De belangen voor militair veteranen en dienstslachtoffers bij de MIP procedure zijn dus groot. Het gaat wel om een vaak levenslang pensioen! Zorg dus dat u een defensie advocaat in de hand neemt om u deskundige rechtsbijstand te geven, neem direct contact met ons op.

Laat onze letselschade advocaten u begeleiden en het overleg met defensie voeren. Dat scheelt u een hoop zorgen en stress en u weet zeker dat u optimaal wordt begeleid. Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in de behandeling van schadeclaims van militairen.

Wij zijn het enige advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in defensie letselschade. Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in schadeclaims van veteranen en militairen. Letselschade advocaat mr. V. Dolderman, werkzaam op ons kantoor, was voordat hij advocaat werd, officier bij de Koninklijke Landmacht; hij kent de organisatie dus van binnenuit.

Mr. V. Dolderman heeft met zijn gerechtelijke procedures voor onder andere Libanonveteraan Kriznaric en de Kosovo veteraan V. aan de basis gestaan van de huidige juridische mogelijkheden voor militairen die na hun uitzending worden geconfronteerd met een post traumatische stress stoornis. Hij verschijnt ook regelmatig op radio, televisie en in de krant in verband met PTSS bij militairen en veteranen.

Naast de rechtshulp in het kader van de schaderegeling, kunnen wij veteranen ook rechtsbijstand geven bij:

 • Procedures ABP afwijzing MIP;
 • Procedures ABP in verband met invaliditeitspercentage;
 • Procedures ABP in verband met afwijzing voorzieningen;
 • Volledige schadevergoeding veteranen;
 • Procedures UWV in verband met WIA;
 • Procedures defensie in verband met ontslag.

Kortom, voor alle mogelijke juridische problemen van veteranen kunnen wij gespecialiseerde rechtshulp geven.

De ervaring van Chris Kriznaric:

Ik heb net een langslepende zaak gehad tegen defensie, en daarvoor de heer Vincent Dolderman om hulp gevraagd. Ik ben een Libanon veteraan en heb een chronische PTSS over gehouden aan mijn uitzending.

Ik ben 7 a 8 jaar in gevecht tegen defensie geweest hiervoor en samen met de heer Dolderman de strijd aangegaan […]

Als defensie de aansprakelijkheid voor het letsel heeft erkend, dan dient defensie ook de redelijke gemaakte kosten van de juridische hulp betalen.

Ook in de regeling “Volledige Schadevergoeding Veteranen” is een voorziening voor de kosten van rechtshulp opgenomen. Een bedrag van € 7.500,– wordt vergoed voor de kosten van de letselschade advocaat.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, dan zijn wij bereid om in overleg met, en op kosten van uw verzekeraar, onze werkzaamheden te verrichten. Onze rechtsbijstand hoeft u dan niets te kosten.

Voorts komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand. Zie voor de voorwaarden www.rvr.com

Tot slot bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om een no cure no pay overeenkomst aan te gaan.

 1. Meld u zo snel als mogelijk bij het veteranenloket en vraag een MIP bij het ABP aan;
 2. Bewaar uw medische en financiële gegevens zorgvuldig;
 3. Bespreek niets over uw schade met defensie voordat u onze letselschade advocaten heeft ingeschakeld;
 4. Houd een dagboek bij waarin u alle schadeposten nauwkeurig opschrijft.
Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

DLSA

Waarom DLSA?

Wij werken door heel Nederland

Altijd gratis advies over letselschade

Wij komen bij u op huisbezoek

Wij nemen uw zaak direct in behandeling

Helpen cliënten in heel Nederland

Gaan voor een maximale schadevergoeding

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Suzanne van Beest

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Rosan IJzer

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.