Militair invaliditeitspensioen advocaten

Hoogte pensioen militair

De hoogte pensioen militair is afhankelijk van het loon dat u voorheen verdiende. De hoogte pensioen militair wordt namelijk berekend aan de hand…

De hoogte pensioen militair is afhankelijk van het loon dat u voorheen verdiende. De hoogte pensioen militair wordt namelijk berekend aan de hand van uw salaris in het jaar voor uw ontslag of pensionering. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag waarover u geen pensioen op heeft gebouwd, de zogenaamde franchise. Om de hoogte van uw pensioen als militair te berekenen wordt dus de volgende formule gebruikt: hoogte van het salaris in het jaar voor uw pensioen – de franchise. Wij helpen u graag bij het berekenen van de hoogte van het pensioen waar u recht op heeft.

Hoe kan ik mijn militair pensioen berekenen?

Om te berekenen hoeveel pensioen u in totaal als militair zal ontvangen, moet u de bovenstaande formule vermenigvuldigen met het aantal jaren dat u pensioen krijgt en met het opbouwpercentage. Het is ook mogelijk dat voor een periode een dubbeltelling of juist een deeltijdfactor geldt. Als u met buitengewoon verlof bent geweest, zal u over deze periode geen pensioen opbouwen. Als u uitgezonden bent geweest, kan deze periode juist dubbel meetellen voor uw pensioen. Dit is echter een beslissing die door de werkgever wordt gemaakt.

De hoogte pensioen militair wordt dus ook beïnvloed door het opbouwpercentage. Dit opbouwpercentage bepaalt hoeveel procent van uw loon u aan pensioen opbouwt. Dit percentage kan door de jaren heen wijzigen.

Het Militair Invaliditeits Pensioen

Bent u tijdens een uitzending gewond geraakt? Dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor het Militair InvaliditeitsPensioen. Hiervoor dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Daarnaast komt u mogelijk ook nog in aanmerking voor een ereschuld. Voorheen waren de vergoedingen voor militairen die gewond zijn geraakt tijdens een uitzending vrij slecht geregeld. Gelukkig zijn deze regelingen sinds 2014 een stuk beter.

Als u invalide bent geraakt tijdens een uitzending is het belangrijk dat u compleet schadeloos wordt gesteld. Dat betekent dat Defensie ook de bijkomende kosten moet vergoeden. Heeft u bijvoorbeeld jarenlang niet kunnen werken als gevolg van een trauma, dan moeten ook deze kosten verrekend worden.

Neem contact op

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding

Dankzij onze defensie letselschade test weet je binnen enkele stappen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Wij kunnen de hoogte van uw militair pensioen berekenen

Bent u benieuwd naar welk bedrag u aan pensioen hoort te krijgen? Of bent u invalide geraakt tijdens een uitzending, en wilt u niet met de kosten blijven zitten? Dan helpen wij u graag verder. Omdat er veel komt kijken bij het berekenen van de hoogte pensioen militair, kan het lastig zijn om deze berekening zelf te maken als u geen financiële achtergrond heeft. Wij gaan graag voor u na wat u precies aan pensioen hoort te ontvangen.

Als u invalide bent geraakt tijdens een uitzending, is het belangrijk dat u schadeloos wordt gesteld. Ook hier helpen we u graag bij. Wij hebben veel ervaring met het voeren van rechtszaken tegen Defensie. We kunnen met trots zeggen dat we veel van deze rechtszaken tot succes hebben geleid. Zo hebben we veel militairen kunnen helpen om compleet schadeloos gesteld te worden.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op, zodat we u verder kunnen helpen.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

DLSA

Waarom DLSA?

Wij werken door heel Nederland

Altijd gratis advies over letselschade

Wij komen bij u op huisbezoek

Wij nemen uw zaak direct in behandeling

Helpen cliënten in heel Nederland

Gaan voor een maximale schadevergoeding

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)

Gratis
adviesgesprek

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

  Laatste nieuws

  Blogs

  F.A.Q.

  Wat te doen bij verkeersongeval (als militair)?
  Bent u – als militair – het slachtoffer van een verkeersongeluk, dan is het allerbelangrijkste dat u zorgt voor uw veiligheid. Heeft u lichamelijk klachten laat u dan zo spoedig mogelijk medisch onderzoeken door de MGD of in het ziekenhuis.

  Om uw schade te kunnen claimen is het ook belangrijk dat u zorgt voor bewijsmateriaal. Vul het schade aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk in. Maak foto’s van het ongeval, noteer de naam, telefoon en het adres van de tegenpartij.

  Als het verkeersongeval gebeurt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, dan is het ook van belang dat een proces verbaal van ongeval wordt opgemaakt.

  Stappenplan letselschade bij verkeersongeval militair

  1. Schuldonderzoek, aansprakelijkheid;
  2. Aansprakelijk stellen tegenpartij;
  3. Inventariseren van de schade van het slachtoffer;
  4. Berekenen van de hoogte van de schadevergoeding;
  5. Indienen van schadeclaim.

  Het claimen van schadevergoeding na een verkeersongeval is een ingewikkelde procedure en kan tot veel discussie met de verzekeraar leiden. Onze juristen hebben zich gespecialiseerd in het verkeersrecht. Bent u militair en heeft u letselschade door een verkeersongeluk? Neem dan contact met ons op en u ontvangt gratis letselschade advies.

  Verkeersongeval tijdens het werk
  Als de militair zich in verband met zijn werk dient te verplaatsen en hij wordt aangereden door een burger, dan gaan verschillende procedures lopen. Allereerst de “interne” defensie procedure, maar ook de reguliere schadeafhandeling bij een verkeersongeluk.

  Juist door deze samenloop van procedures bij een militair verkeersongeluk, is het belangrijk dat een letselschade advocaat met kennis van de defensie organisatie wordt ingeschakeld!

  Een verkeersongeval tijdens het reguliere militaire werk, zal door het ABP worden beschouwd als bedrijfsongeval. In het geval van een bedrijfsongeval kan de militair aanspraak maken op verschillende rechtspositionele voorzieningen zoals, doorbetaling salaris bij ziekte en vergoeding medische kosten.

  Onder omstandigheden kan een verkeersongeval worden beschouwd als beroepsincident. In zo’n geval zal defensie alle schade vergoeden.

  Schade die niet wordt vergoed vanuit de rechtspositie, kan geclaimd worden bij de veroorzaker van het verkeersongeluk.

  Aansprakelijkheid bij aanrijding tussen twee collega’s
  Wordt u – als militair – gedurende een verplaatsing aangereden door een collega, dan kunt u een volledige schadevergoeding claimen van de minister van defensie. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ongeluk met een militair voertuig. Het ongeval is dan wel veroorzaakt door de schuld van de collega.

  Verkeersongeval in privé-tijd van militair
  Als een militair een verkeersongeluk overkomt tijdens zijn privé-tijd, dan zal een civielrechtelijke afwikkeling plaatsvinden van de letselschade. Dat betekent dat defensie geheel buiten de procedure blijft.

  • Wist u dat een verkeersongeluk tijdens woon-werkverkeer over het algemeen wordt beschouwd als een privé-ongeluk!

  Aanrijding militair: wie is schuldig?
  Als de militair zijn volledige schade vergoed wilt krijgen, dan moet eerst de aansprakelijkheid door de tegenpartij (meestal verzekeraar) worden erkend. Verkeerdeelnemers moeten zich aan de verkeersregels houden. Bij een kop-staart aanrijding is vaak de achteropkomende bestuurder aansprakelijk.

  Het belang van een defensie letselschade specialist
  Als de militair door het verkeersongeluk wordt geconfronteerd met blijvend letsel, dan krijgt de militair hoe dan ook – of het nu een privé ongeluk of een ongeluk tijdens het werk – te maken met specifieke defensie regelgeving.

  Bij blijvend letsel bestaat de mogelijkheid dat de militair zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten. Hij kan dan dienstongeschikt worden verklaard en DCR worden geplaatst. Een ontslagprocedure zal dan volgen. Het is dan ook van groot belang dat een letselschade advocaat met specifieke defensie deskundigheid wordt ingeschakeld. De belangen zijn groot, dus neem geen risico.

  Een beroepsincident is een incident tijdens de reguliere vredesbedrijfsvoering waarbij sprake is van een zeker risico dat onlosmakelijk is verbonden aan de functie. Het gaat dus om gevallen waarbij militairen of burgermedewerkers door hun werkzaamheden een verhoogd risico op letselschade lopen.

  Voorbeelden van een beroepsincident

  • Aanhouden door marechaussee (of burgerbewaker) van verdachte die zich verzet;
  • Motorrijder van marechaussee die tijdens het begeleiden van een konvooi wordt aangereden;
  • Incidenten bij het begeleiden van uit te zetten personen die geen verblijfsstatus hebben.

  Het gaat dus om die werkzaamheden waarbij het gevaar per definitie onderdeel van het werk is en waaraan de militair / burgerambtenaar zich niet kan onttrekken.

  Beroepsincident na 4 juli 2014
  Eerst met het in werking treden van de wetswijziging op 4 juli 2014 het begrip beroepsincident in de rechtspositie van militairen en burgermedewerkers geïntroduceerd. Dat betekent dan ook dat alleen militairen / burgers die na 4 juli 2014 een beroepsincident zijn overkomen aanspraak kunnen maken op de volledige schadevergoeding.

  Stappenplan schadevergoeding bij beroepsincident
  Na een ongeval moet altijd een “proces verbaal van ongeval” worden opgemaakt. In het proces verbaal moet nauwkeurig de feitelijke situatie worden beschreven. Na ondertekening door de commandant wordt het proces verbaal opgestuurd naar het ABP.
  Het ABP beoordeelt of sprake is van een beroepsincident. Als het ABP heeft beoordeeld dat sprake is van een beroepsincident, dan kan de militair of burgermedewerker aanspraak maken op een volledige schadevergoeding van alle extra kosten en gemiste inkomsten.

  Hoogte schadevergoeding bij beroepsincident
  De hoogte van de schadevergoeding bij een beroepsincident is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. Hoe ernstiger de schade hoe hoger de schadevergoeding over het algemeen is. De schade wordt ook bepaald door de extra gemaakte onkosten en de gemiste inkomsten.

  Enkele veel voorkomende schadeposten zijn:

  • Medische kosten;
  • Kosten voor medische hulpmiddelen;
  • Aanpassingen in de woning;
  • Aanpassingen in de auto;
  • Kosten voor huishoudelijke hulp;
  • Kosten voor onderhoud en tuin;
  • Inkomensschade;
  • Pensioenschade.

  Arbeidsongeval voor 4 juli 2014
  De volledige schadevergoeding geldt alleen voor beroepsincidenten na 4 juli 2014. Als het ongeval is gebeurd voor 4 juli 2014, zal het ABP waarschijnlijk beslissen dat sprake is van een bedrijfsongeval. In zo’n geval kan weliswaar aanspraak worden gemaakt op een aantal rechtspositionele voorzieningen, maar niet alle schade zal worden vergoed.
  Wil de militair bij een bedrijfsongeval toch in aanmerking komen voor een volledige schadevergoeding, dan zal de minister van defensie aansprakelijk moeten worden gesteld. Een juridische letselschade procedure zal moeten worden opgestart.

  Als je als militair een ongeval overkomt (bijv. bij een training), is het belangrijk een aantal stappen te doorlopen. Allereerst moet na een ongeval altijd een “proces verbaal van ongeval” worden opgemaakt.

  Het is van groot belang dat in het proces verbaal zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven wat er is gebeurd. Beschrijf de toedracht van het ongeval en benoem zo veel mogelijk getuigen. Het proces verbaal van ongeval wordt, na ondertekening door de commandant, opgestuurd naar het ABP. Het ABP beslist vervolgens of sprake is van een dienstongeval.

  Militairen staan bloot aan grotere risico’s dan ‘normale’ werknemers. Vanwege de grotere risico’s heeft de minister van defensie besloten dat militairen met blijvende invaliditeit door een dienstongeval tijdens een oefening, een schadevergoeding moeten krijgen waarmee alle schade wordt gecompenseerd.

  Voorwaarden schadevergoeding
  Er gelden wel een aantal eisen waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor een volledige militaire letselschadevergoeding. De voorwaarden zijn:

  • Het ongeval gebeurde tijdens een militaire oefening;
  • Het ongeval is aangemerkt als dienstongeval;
  • Het ongeval is gebeurd na 1 juli 2007;
  • Er is sprake van blijvende invaliditeit (medische eindsituatie).

  Schadeposten bij militair dienstongeval
  Na een militair dienstongeval kan aanspraak bestaan op een volledige schadevergoeding van alle extra kosten en gemiste inkomsten. Welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen, is afhankelijk van het (militair) slachtoffer.

  Enkele veel voorkomende schadeposten zijn:

  • Medische kosten;
  • Kosten voor medische hulpmiddelen;
  • Aanpassingen in de woning;
  • Aanpassingen in de auto;
  • Kosten voor huishoudelijke hulp;
  • Kosten voor onderhoud en tuin;
  • Inkomensschade;
  • Pensioenschade.

  Wilt u weten of u recht heeft op een militaire schadevergoeding? Neem dan contact met ons op en wij beoordelen uw letsel vrijblijvend!

  De regeling Volledige Schadevergoeding Veteranen is een rechtspositionele regeling met het doel de schade van veteranen volledig te compenseren. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de veteranen moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op deze schadevergoedingsregeling:

  • Na 1 juli 2007 de dienst verlaten (of Mip aanvraag na 1 juni 2012);
  • Dienstverband voor de PTSS (of andere psychische- of lichamelijke klachten) is vastgesteld;
  • Er bestaat een medische eindstatus voor uw letsel (u bent uitbehandeld en de klachten zullen niet meer verminderen).

  Heeft u vanuit het ABP een beslissing ontvangen waarmee uw invaliditeit definitief is vastgesteld? Zo ja, neem dan direct contact met ons op. Het is belangrijk dat veteranen bij het vaststellen van hun schade via de regeling “volledige schadevergoeding” rechtshulp krijgen van een defensie advocaat die zich heeft gespecialiseerd in PTSS. Het claimen van schade is een ingewikkeld proces zeker als het gaat om defensie met zijn verschillende wetten en procedures.

  Team

  Ontmoet onze deskundigen

  Mr. Vincent Dolderman

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041
  LinkedIn
  WhatsApp

  Mr. Tim van der Torn

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041

  Mr. Arnold van Zandbergen

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041

  Mr. Yvonne Slob

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041

  Mr. Souraya Hoenen

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041

  Mr. Laurens Kock

  Jurist letselschade

  085-0240041

  Mr. Michael Blommers

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041

  Mr. Mitchel van Gool

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041

  Mr. Heleen Brouwers

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041

  Mr. Suzanne van Beest

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041

  Mr. Tom Eskes

  Specialist Letselschade

  085-0240041

  Mr. Julian Staal LL.B

  Jurist letselschade

  085-0240041

  Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

  Wij vechten om u te geven wat u verdient.

  Uitspraken en schikkingen

  We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.