Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Ons teamlid

Beschrijving

Mr. Arnold van Zandbergen heeft na het afronden van HBO MER aan de Universiteit van Nijmegen Nederlands Recht gestudeerd. Na een opleiding aan de KMA heeft hij drie jaar in de rang van kapitein als officier-jurist gewerkt bij de Koninklijke Landmacht.

Vervolgens is hij binnen het Ministerie van Defensie als proces-jurist gaan werken, waarbij hij ervaring opdeed met het behandelen van algemene rechtspositionele kwesties van militairen en burgerambtenaren. Vanwege zijn grote belangstelling voor letselschadeprocedures is hij vanaf 2007 bij de afdeling Claims van het Ministerie van Defensie gaan werken. In 2015 heeft Arnold de Grotius Academie de specialisatieopleiding Personenschade (LSA-opleiding) met goed gevolg afgerond. Met ingang van 1 september 2017 is Arnold van Zandbergen in dienst getreden bij DLSA.

Praktijkgebieden: Burger- en militaire ambtenaren (rechtspositie), militair, veteraan, Chroom 6 en burnpit.