Letsel opgelopen tijdens uitzending

 1. Home
 2. Letsel opgelopen tijdens uitzending
null

DOLDERMAN MILITAIR INVALIDITEITSPENSIOEN ADVOCATEN

MILITAIR INVALIDITEITSPENSIOEN ADVOCATEN

Letsel opgelopen tijdens uitzending? Het militair invaliditeitspensioen is er voor u

Zowel fysiek als psychisch letsel kunnen enorm veel invloed hebben op het dagelijkse leven. Zoveel zelfs dat er extra hulp nodig is om normale taken weer als vanouds op te pakken. Als u niet meer kunt werken, is een bijkomend probleem natuurlijk dat u geen geld kunt verdienen om alles te bekostigen. De staat hoort u dan een pensioen uit te keren. Hier komt het militair invaliditeitspensioen (MIP) om de hoek kijken. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) betaalt het pensioen dan aan u uit. Verder zorgt /indexatie militair invaliditeitspensioen ervoor dat de hoogte van uw pensioen meegroeit met de alledaagse kosten.

Wat als het invaliditeitspercentage onder de 10% zit?

Dan heeft u geen recht op het militair invaliditeitspensioen, maar mogelijk wel andere vormen van financiële compensatie. Het ABP heeft een voorzieningenregeling die bepaalde bedragen kan vergoeden. Denk aan medische behandelingen, hulpmiddelen, reiskosten en aanpassingen in uw woning. Een medewerker van het ABP zal samen met u vaststellen welke financiële hulp u nodig heeft en waar u recht op hebt. Als u het niet eens bent met wat het ABP u wilt toekennen, kunt u bezwaar maken met hulp van een letselschade advocaat.

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding

dankzij onze defensie letselschade test weet je binnen enkele stappen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Loading...

Heeft andere klachten? Of verwacht u klachten? Mail ons via legal@dlsa.nl.

Of laat uw gegevens achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug:

U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt na aanvaarding van de medische eindtoestand (MEP) aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Kunt u mogelijk aanspraak maken op schade vergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Heeft u bezwaar gemaakt binnen 6 weken? Zo niet, U kunt mogelijk binnen een jaar herkeuring aanvragen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade. Mogelijk bent u nog in dienst bij de overheid als burger ambtenaar. Vul dan de aanvraag MIP in. Noot: indien u nog in dienst bent bij Defensie neem dan contact met ons op. U heeft mogelijk recht op een BIV (Bijzondere Invaliditeit Verhoging).


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP toezenden. Mail na invullen het standaardformulier aan het ABP. Een zorgcoördinator zal dan contact met u opnemen.

U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Mogelijk kunt u eerder uw medische eindsituatie krijgen door een verzoek in te vullen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade.


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP mailen. Mail na invullen het formulier aan het ABP. Aansluitend zal een zorgcoördinator van het ABP contact met u opnemen.


Dien een verzoek in bij het ABP om de medische eindtoestand vast te stellen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Na aanvaarden met kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Na afronden van uw behandeling en/of aanvaarden van de medische eindtoestand kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Verstuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.* Required

Wie heeft recht op een militair invaliditeitspensioen?

Zoals eerder vermeld is het militair pensioen voor veteranen en ex-militairen die letsel hebben opgelopen tijdens hun dienstverband. Dit kan dus zijn door een ongeluk op een missie of uitzending, maar ook andere dienstongevallen. Dit letsel kan fysiek, maar ook psychisch zijn. In beide gevallen heeft u recht op vergoeding. Het bedrag wat u krijgt per maand, hangt af van onder andere het invaliditeitspercentage. Dit percentage wordt berekend door een verzekeringsarts. Wanneer dit boven de 10% wordt vastgesteld, krijgt u pas pensioen uitgekeerd. 

Als u het hier niet mee eens bent, moet u binnen 6 weken bezwaar indienen. De mate van invaliditeit heeft veel invloed op het bedrag wat u krijgt, dus het is noodzakelijk om dit zo goed mogelijk uit te zoeken. Letselschade advocaten en verzekeringsartsen van het ABP zullen dan nogmaals kijken naar uw letsel en wat dit allemaal voor u zal betekenen.

Heeft (gedeeltelijk) herstel invloed op mijn pensioen?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u in de loop van de jaren een gedeeltelijk of compleet herstel maakt. Als dit het geval is, wordt het invaliditeitspercentage opnieuw vastgesteld. De verzekeringsarts zal opnieuw een medische keuring doen en een nieuw percentage doorgeven aan het ABP. Wanneer dit percentage boven de 10% blijft, zult u het recht behouden op het militair invaliditeitspensioen. Wellicht wordt het wel wat minder, aangezien de mate van invaliditeit minder is geworden. Als het percentage onder de 10% is gekomen, vervalt dit en heeft u geen recht meer op het MIP. 

Wat gebeurt er met het pensioen na 65 jaar?

Het militair invaliditeitspensioen gaat gewoon door nadat u de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. Echter kan het wel zo zijn dat het bedrag wat naar beneden gaat. Vanaf die leeftijd krijgt u namelijk ook recht op andere pensioenen, zoals het AOW-pensioen en het ouderdomspensioen van defensie. Door deze andere pensioenen kan het dus zijn dat het bedrag van het militair invaliditeitspensioen wat minder wordt. Verder zal er niets veranderen aan het smartengeld, als u hier recht op had. Dit blijft onveranderd na de pensioengerechtigde leeftijd. 

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  WAAR KUNNEN WE U BIJ HELPEN?

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig militair uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu