FAQ

Vragen militair veteraan

25 meest gestelde vragen schadevergoeding militair / veteraan

Schadevergoeding veteraan of militair met letsel

Schadevergoeding voor militairen en veteranen met letsel. U bent militair of ex militair en u heeft letsel opgelopen (lichamelijk of psychisch). U wilt een schadevergoeding van defensie? Dit zijn de 25 meest gestelde vragen van dienstslachtoffers.

Antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan meteen contact op met Mr. V. Dolderman, defensie letselschade advocaat. Vertel ons over uw situatie en ontvang een gratis juridisch advies.

Wij verlenen rechtsbijstand aan militairen en veteranen die door een ongeluk of na een missie geconfronteerd worden met letsel (zowel lichamelijk als psychisch). Bij lichamelijke / psychische klachten, claimen wij uw schadevergoeding. Onze dienstverlening voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt zich volledig concentreren op uw herstel.

Neem contact op

Boek vandaag nog een consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Claim schadevergoeding bij letsel

Als militair / veteraan letsel opgelopen? Claim uw schadevergoeding. Druk op de onderstaande knop. Vertel ons meer over uw situatie of meld direct uw schade. Mr. V. Dolderman is een ervaren Defensie letselschade advocaat. Wij zijn aantoonbaar succesvol op het gebied van schadeclaims tegen Defensie. Ook militairen en veteranen ontvangen van ons altijd gratis juridisch advies. Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Schadevergoeding militairen en veteranen met letsel: de meest gestelde vragen en antwoorden

Van letselschade is sprake indien een slachtoffer met letsel te maken krijgt (lichamelijke- of psychische klachten) en als gevolg daarvan geconfronteerd wordt met onverwachtse kosten en gemiste inkomsten (schade).

Stel, u bent oorlogsveteraan met een post traumatische stress stoornis (letsel). Door uw klachten kunt u niet meer werken, waardoor u inkomsten misloopt (schade). U heeft letselschade en u kunt hiervoor een schadevergoeding ontvangen.

Na een dienstongeval of een traumatische ervaring tijdens een uitzending is het belangrijkste dat de militair zich medisch laat behandelen. Herstel staat voorop!

Neem ook contact op met onze defensie letsel advocaten, wanneer u van plan bent een schadeclaim tegen Defensie in te dienen. Op die manier kunt van het ministerie van defensie een rechtvaardige compensatie krijgen voor uw kosten en gemiste inkomsten.

Onze letselschade advocaten voorzien u graag van rechtsbijstand bij het verzorgen van een schadeclaim tegen defensie. Wij kennen de wet en zijn op de hoogte van alle regelingen en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Wij kunnen het gehele schadetraject uit handen nemen. Dat scheelt u een hoop stress en spanning.

Dat is afhankelijk van de situatie. Het ministerie van defensie heeft een strenge zorgplicht voor militairen die worden uitgezonden op een missie. Ook nadat de militair / veteraan de dienst heeft verlaten, dient defensie hulp te verlenen, indien er problemen in verband met de uitzending ontstaan.

Als defensie onvoldoende hulp geeft aan de militair na een uitzending, dan kan de minister van defensie aansprakelijk zijn voor uw letselschade. In dat geval kunt u, als (oud, ex) militair, in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Zien onze letseladvocaten mogelijkheden om een schadeclaim tegen defensie in te dienen, dan nemen wij gelijk – in overleg met u – contact op met de sectie claims van defensie. Na erkenning van de aansprakelijkheid kan de schaderegeling worden gestart.

1) Zoek zo snel als mogelijk medische hulp. Ga naar uw huisarts en bespreek een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp. Een aantal behandelcentra hebben zich gespecialiseerd in de hulp van PTSS bij veteranen, zoals onder andere:

 • Sinai Centrum;
 • Centrum ’45;
 • Reinier van Arkel Groep.

2) Indien de PTSS het gevolg is van een trauma gedurende de uitzending (of uitzendingen), dan adviseren wij dat u zich zo snel als mogelijk meldt bij het veteranenloket. Vanuit het veteranenloket kan allerlei hulp worden aangeboden.

3) Ook kunt u als veteraan een militair invaliditeitspensioen aanvragen (via het veteranenloket of rechtstreeks bij het ABP).

4) Schakel rechtshulp van onze defensie advocaten in! Dit is belangrijk om alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten vergoed te krijgen. Defensie kent zeer veel verschillende regels die van toepassing zijn bij het krijgen van een PTSS uitkering of vergoeding. Een defensie advocaat kent deze regels zodat u zich daarin niet hoeft te verdiepen. Klik hier en vertel ons over uw situatie.

Bij de toets door defensie (ABP) of het lichamelijk / psychisch letsel bij de militair / veteraan een gevolg is van de uitzending of een dienstongeval, is de medische informatie uit de behandelend sector, zeer belangrijk.

Indien uw behandelaar (psycholoog / psychiater) een diagnose stelt, waarbij het opgelopen letsel het gevolg was van de uitzending of uw werkzaamheden bij Defensie, dan is de kans groot dat defensie aansprakelijkheid erkent.

Is er sprake van PTSS? Soms zal de militair / veteraan, in het kader van het onderzoek naar het dienstverband tussen de PTSS en het leger, onderzocht worden door een externe psychiater om te beoordelen of sprake is van PTSS en zo ja, of de PTSS een gevolg is van de uitzending.

Antwoord: Als defensie heeft erkend dat het letsel een gevolg is van een missie in een oorlogsgebied of is veroorzaakt door een dienstongeval, dan worden, afhankelijk van de regeling, alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten (materiële schade) en het smartengeld vergoed.

Indien de minister van defensie heeft bevestigd dat zij haar zorgplicht heeft geschonden en dus aansprakelijk is voor het letsel van de militair / veteraan, dan moet alle materiële en immateriële schade worden vergoed. Uw schade wordt dan volledig vergoed.

Uiteraard wordt de schade niet tweemaal door defensie vergoed. Dus als de veteraan voorheen al een militair invaliditeitspensioen (MIP) (en bijzondere invaliditeitsverhoging) heeft ontvangen en een beroep heeft gedaan op de voorzieningenregeling, kan de reeds gecompenseerde schade niet nogmaals worden vergoed.

De schade die niet al vanuit het MIP, ereschuld, dan wel de voorzieningenregeling is vergoed, wordt de restschade van de militair genoemd. Meld uw schade en wij begeleiden u naar de maximale schadevergoeding die in uw situatie kan worden behaald.

Over de hoogte van de schadeclaim tegen defensie kan in zijn algemeenheid niets worden gezegd. De hoogte van de schadevergoeding is namelijk afhankelijk van een zeer groot aantal factoren. De schade zal per dienstslachtoffer vastgesteld moet worden.

De ene veteraan kan met zijn letsel nog inkomsten verdienen, terwijl de andere veteraan wellicht volledig arbeidsongeschikt is en afhankelijk wordt van een uitkering. De hoogte van de vergoeding zal per veteraan verschillen. In elke zaak zal een nieuwe berekening van de schadeclaim tegen defensie moeten plaatsvinden.

Een volledige schadevergoeding bij defensie claimen, wijkt dus af van de ereschuldregeling waarbij met een vast schadebedrag wordt gewerkt.

Op het moment dat de (oud / ex) militair medisch is uitbehandeld voor zijn (lichamelijke of psychische) klachten, kan de berekening van de hoogte van de schadeclaim tegen defensie plaatsvinden. Wij ondersteunen u hierbij.

ja, neem contact op met Mr. V. Dolderman, Defensie letselschade advocaat, werkzaam op ons kantoor. Advocaat Dolderman zorgt ervoor dat, als de aansprakelijkheid door defensie voor het letsel wordt erkend, één of meerdere voorschotten op de schadevergoeding worden verkregen.

Ook als de militair / veteraan onder de Regeling Volledige Schadevergoeding valt, kunnen tijdens de schaderegeling, voorschotten door defensie worden uitbetaald.

Het claimen van schadevergoeding voor militairen en veteranen, is een ingewikkeld proces. Defensie kent veel verschillende regelingen waarop een beroep kan worden gedaan.

– Onder welke regeling de militair / veteraan ook valt, het is altijd zeer belangrijk dat zoveel mogelijk bewijs wordt verzameld van de schade, zowel op medisch als op financieel niveau.

– Onze letselschade advocaten beginnen dan ook altijd met het opvragen van de medische dossiers en het verzamelen van financiële gegevens van het dienstslachtoffer. Door onze jarenlange ervaring met het geven van rechtsbijstand aan militairen en veteranen, weten wij precies bij welke afdelingen binnen defensie en het ABP we moeten aankloppen om de juiste gegevens te krijgen.

– Vervolgens moet de hoogte van de schadeclaim worden berekend en deze moet worden ingediend bij de afdeling claims van defensie.

– Tot slot zal een onderhandeling met de juristen van de sectie claims van defensie plaatsvinden over de hoogte van de schadevergoeding.

Stapsgewijs ziet een schadeclaim voor militairen er als volgt uit:

1) Heeft u lichamelijk of psychisch letsel opgelopen, meld u zich dan bij het veteranenloket;
2) Is het verband tussen de klachten en de missie (of het dienstongeval) vastgesteld, neem dan contact met ons op;
3) Wij beoordelen gratis of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding van defensie;
4) Ziet onze letseladvocaat een mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen, dan sturen wij een (aansprakelijkheids-) brief naar bureau claims defensie;
5) Als defensie bevestigt dat u aanspraak kunt maken op de volledige schadevergoeding of een restschade claim, dan gaan wij uw schadegegevens verzamelen;
6) De hoogte van de schadeclaim stellen wij zo nauwkeurig mogelijk vast;
7) In de tussentijd dwingen wij voorschotten op de schadevergoeding af;
8) Wij gaan vervolgens in onderhandeling met defensie over het uiteindelijke bedrag dat aan de militair veteraan moet worden betaald.

Let op! Het krijgen van een redelijke schadevergoeding is een ingewikkeld juridisch proces vol valkuilen. Bij het verhalen van schade is het zeer belangrijk dat militairen en veteranen juridische hulp inschakelen van een gespecialiseerde defensie letselschade advocaat, neem contact met ons op. Bij bureau claims van defensie werken juristen en zonder rechtshulp kunt u de discussie met defensie gewoonweg niet winnen.

Het claimen van schadevergoeding voor militairen en veteranen is een ingewikkeld proces. Er zal veel bewijs moeten worden verzameld; lichamelijk- en psychisch letsel, maar ook de financiële schade moet worden aangetoond.

Daarbij kan de hoogte van de schadevergoeding pas definitief worden berekend op het moment dat sprake is van een stabiele toestand bij de (oud, ex) militair. Zowel op medisch als op financieel gebied moet zo veel mogelijk een stabiele situatie aan de orde zijn, om tot finale afwikkeling van de letselschade te komen.

In de tussentijd zal de militair / veteraan er rekening mee moeten houden dat discussie met de juristen van de afdeling claims defensie kan ontstaan, over de hoogte van de schadevergoeding.

Kortom, het verkrijgen van een volledige schadevergoeding neemt nu eenmaal tijd in beslag.
Het is geen proces dat binnen een aantal weken of een paar maanden is afgerond.

Omdat het schaderegelingsproces nu eenmaal langere tijd kan duren, alsook de termijn waarbinnen de uiteindelijke uitbetaling van de schadevergoeding plaatsvindt, worden in de tussentijd voorschotten op de schade uitgekeerd.

De uitspraak van 14 december 2015 in de zaak van Libanonveteraan Kriznaric heeft grote gevolgen gehad voor de veteranen.

Ten eerste heeft de uitspraak een golf van claims van andere Unifil veteranen met PTSS tot gevolg gehad. Door de uitspraak van 14 december 2015 moet de minister van defensie in elke individuele zaak aantonen wat zij exact aan zorg aan de Libanonveteraan heeft aangeboden. Dit is onmogelijk voor de minister van defensie.

Ten tweede moet de uitspraak bekeken worden in een reeks van gerechtelijke procedures van veteranen tegen defensie. Eerder in 2015 verloor defensie al een zaak van een veteraan met PTSS die naar Kosovo was uitgezonden. Anders gezegd, het gerechtelijk kader uit de procedure van de Dutchbat 3 veteraan die betrokken was bij de val van Srebenica moest op alle veteranen worden toegepast.

Deze uitspraken hebben er uiteindelijk toe geleid dat de minister van defensie de restschade van Libanon en voormalig Joegoslavië veteranen wil gaan vergoeden.

Wist u dat Defensie letselschade advocaat mr. V. Dolderman, werkzaam op ons kantoor, voor meerdere veteranen met een post traumatische stress stoornis gerechtelijke procedures tegen defensie heeft gevoerd en deze allemaal heeft gewonnen!

De Volledige Schadevergoeding Veteranen is een regeling, met als doel de schade van veteranen volledig te vergoeden. Er zijn meerdere voorwaarden waaraan veteranen moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de volledige schadevergoeding van defensie:

 • Na 1 juli 2007 de dienst verlaten;
 • Verband tussen de psychische- of lichamelijke klachten en de uitzending, is door de minister van defensie (ABP) erkend;
 • Er bestaat een medische eindstatus voor uw letsel (u bent uitbehandeld en de klachten blijven stabiel).

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, krijgt de veteraan van het ABP een brief waarmee duidelijk wordt gemaakt dat een beroep kan worden gedaan op de regeling “volledige schadevergoeding veteranen”.

Het krijgen van een goede schadevergoeding van defensie, op basis van de regeling volledige schadevergoeding, is een ingewikkeld proces. Het is dus belangrijk dat u rechtsbijstand krijgt van een letselschade advocaat die zich heeft gespecialiseerd in militair letsel en alle defensie regelingen.

Zonder deze specifieke defensie kennis, loopt een letseladvocaat al snel helemaal vast in allerlei verschillende voorzieningen, procedures en regelingen voor veteranen.

Wij zijn het enige advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in defensie letselschade. Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in schadeclaims van veteranen en militairen. Letselschade advocaat mr. V. Dolderman, werkzaam op ons kantoor, was voordat hij advocaat werd, officier bij de Koninklijke Landmacht; hij kent de organisatie dus van binnenuit.

Klik hier voor contact, meld uw schade.

De ereschuldregeling is een uitkering voor de zogenoemde ‘oude’ veteranen die na een uitzending getraumatiseerd zijn geraakt. Denk daarbij onder andere aan oorlogsveteranen die uitgezonden zijn naar:

 • Libanon;
 • Cambodja;
 • Srebrenica;
 • Bosnië;
 • Kosovo;
 • Afrika.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ereschuldregeling zijn:

 • Dienstverbandaandoening;
 • Eindstatus;
 • Voor 1 juli 2007 de dienst verlaten (en mip voor 1 juni 2012 aangevraagd).

Het maximale bedrag dat via de ereschuldregeling wordt vergoed is € 125.000,00. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het percentage invaliditeit, zoals vastgesteld door het ABP.

Als de veteraan door zijn dienstverbandaandoening ook arbeidsongeschikt is, dan kan de vergoeding ereschuld ook worden vastgesteld op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid met dienstverband zoals bepaald door het UWV. De veteraan mag het hoogste percentage kiezen!

Voorbeeld: Stel veteraan X heeft PTSS na zijn uitzending naar Bosnië. Hij is door het ABP gekeurd en de dienstverbandaandoening geeft een invaliditeit van 15%. Veteraan X heeft dan aanspraak op een vergoeding van 15% van € 125.000,00 –> € 18.750,00.

Stel nu dat veteraan X door zijn posttraumatische stress stoornis ook arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA of WAO. Het UWV heeft bepaald dat veteraan X 80% arbeidsongeschikt is. Veteraan X mag nu het hoogste percentage kiezen en dat is 80%. Dat geeft hem aanspraak op een vergoeding ereschuld van 80% van € 125.000,00 –> € 100.000,00.

Een militair invaliditeitspensioen is een maandelijkse uitkering voor (oud, ex) militairen en veteranen die te maken hebben met lichamelijke of psychische problemen door een dienstongeval of uitzending. Er moet dus sprake zijn van invaliditeit met dienstverband.

Een MIP kan pas aangevraagd worden op het moment dat de militair het leger verlaat of heeft verlaten. Het invaliditeitspercentage moet minimaal 10% bedragen om een MIP te kunnen krijgen.

Samengevat gelden de volgende voorwaarden:

 • ontslagen uit het leger (of aanstelling hield gewoon op);
 • dienstongeval of uitzending;
 • invaliditeit met dienstverband is 10% of hoger.

Het militair invaliditeitspensioen kan aangevraagd worden rechtstreeks bij het ABP te Heerlen. Eventueel kan het dienstslachtoffer zich ook melden bij het veteranenloket die kunnen helpen met de aanvraag voor het MIP.

Restschade is de schade die overblijft nadat de veteraan een militair invaliditeitspensioen, bijzondere invaliditeitsverhoging, voorzieningen en de ereschuld heeft ontvangen. Dit zijn de rechtspositionele uitkeringen.

Het is een feit dat, ondanks dat defensie meerdere rechtspositionele voorzieningen heeft voor dienstslachtoffers, bepaalde schadeposten, met name loopbaanschade en pensioenschade, niet volledig kunnen worden vergoed. In zo’n situatie is er sprake van restschade. Een dienstslachtoffer kan via de aansprakelijkheid een schadevergoeding bij defensie claimen.

Smartengeld ofwel immateriële schade is een vergoeding voor de emotionele pijn waar een oud militair of veteraan mee te maken kan hebben. Indien defensie de aansprakelijkheid voor de letselschade erkent, dan kan aanspraak worden gemaakt op smartengeld.

Hoe hoog de smartengeldvergoeding wordt, hangt af van meerdere factoren, maar wordt vooral bepaald door de ernst van de (lichamelijke of psychische) klachten.

Let op! Als de veteraan naast het MIP, ook een bijzondere invaliditeitsverhoging van het ABP ontvangt, dan wordt daarmee in beginsel het smartengeld gecompenseerd.

Naast een bijzondere invaliditeitsverhoging kan dus geen smartengeld meer worden geclaimd. De bijzondere invaliditeitsverhoging is een maandelijkse vergoeding die bedoeld is voor smartengeld.

Als de aanvraag voor een compensatie (zoals een militair invaliditeitspensioen) is afgewezen, dan moet per brief bezwaar worden ingediend. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de afwijzing worden ingediend. In het bezwaarschrift moet uitgelegd worden waarom de beslissing van defensie niet juist is.

Er zijn een aantal redenen waarom dienstslachtoffers in bezwaar kunnen gaan tegen een beslissing van defensie, bijvoorbeeld:

 • Letsel door uitzending wordt niet erkend door defensie;
 • Dienstverband (relatie tussen het lichamelijke of psychische letsel en werkzaamheden bij defensie wordt niet erkend);
 • Invaliditeitspercentage te laag;
 • Een voorziening, zoals bijvoorbeeld reiskosten, rolstoel, huishoudelijke hulp, aanpassing in woning, wordt afgewezen.

Wilt u een bezwaar indienen? Schakel ons in, doe een beroep op rechtsbijstand. Wij hebben ervaring met bezwarenprocedures tegen defensie. Wij werken samen met verzekeringsartsen, psychiaters en andere deskundigen om veteranen maximaal te kunnen helpen met het maken van bezwaar tegen een afwijzing.

U bent oud militair / veteraan. Naar aanleiding van een missie of dienstongeval, loopt u psychische- of lichamelijke klachten op. U kunt niet meer werken.

Neem allereerst contact op met het veteranenloket en vraag – na ontslag bij defensie – om in aanmerking te komen voor een militair invaliditeitspensioen (MIP).

Als u door de lichamelijke- of psychische klachten bent uitgevallen in uw werk, wordt u na ongeveer 2 jaar gekeurd door het UWV om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering.

U komt wellicht ook in aanmerking voor een schadevergoeding voor veteranen. Indien u na juli 2007 de dienst bent uitgegaan of na juli 2012 uw MIP heeft aangevraagd, kunt u waarschijnlijk aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding.

Dienstslachtoffers die niet aan de voorwaarden van de Volledige Schadevergoeding Defensie voldoen, kunnen wellicht een schadevergoeding claimen via de aansprakelijkheid.

Neem contact met ons op. Uw letselschade advocaat brengt uw gemiste carrière zorgvuldig in kaart, waarna de loopbaanschade door uw arbeidsongeschiktheid wordt berekend. Als het nodig is wordt een rekenbureau ingeschakeld om de berekening van de restschadeclaim te laten maken.

Tip: bewaar alle documenten met betrekking tot uw loopbaan en uitkering zoals:

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Beoordelingen;
 • Diploma’s;
 • Jaaropgaven;
 • Loonstroken.

Ja. Voor het indienen van een restschadeclaim, geldt in principe een verjaringstermijn van 5 jaar.

– Dat betekent dat militairen en veteranen, binnen 5 jaar nadat hij bekend is geworden met het letsel en de oorzaak van het letsel, een restschadeclaim moet indienen bij defensie.

– Voor het aanvragen van een MIP of andere voorzieningen geldt geen verjaringstermijn.

Wacht echter niet te lang met het aanvragen van een MIP. Het MIP heeft slechts een terugwerkende kracht van 1 jaar. Wachten met de aanvraag MIP is zonde; u loopt de uitkering dan mis.

– Voor zover bekend geldt ook geen verjaringstermijn voor het aanvragen van een schadevergoeding op basis van de regeling “Volledige Schadevergoeding Veteranen”.

Ja, als nabestaande van een militair oorlogs- en dienstslachtoffer heeft u mogelijk aanspraak op schadevergoeding.

Er zijn verschillende regelingen waarop nabestaanden van een overleden oorlogsveteraan een beroep kunnen doen. De mogelijkheden zijn onder andere:

 • Een eenmalige uitkering bij overlijden ter hoogte van twee maanden invaliditeitspensioen;
 • Een (tijdelijk verhoogd) partner- en wezenpensioen;
 • Garantiepensioen;
 • Volledige schadevergoeding via de regeling Volledige Schadevergoeding Defensie;
 • Restschadeclaim.

Het claimen van een schadevergoeding van defensie is een ingewikkeld juridisch traject. Houd er rekening mee dat defensie niet zomaar zal instemmen met alle schadeposten die worden opgevoerd.

Ook is deskundigheid vereist om de hoogte van de schadeloosstelling te berekenen. Er kan dus discussie komen en zonder deskundige rechtshulp gaat u die discussie gewoon verliezen! Zo simpel is dat (helaas). Daarnaast zal deze discussie de nodige spanning en stress oproepen waarop je als (oud, ex) militair, veteraan, met een stressstoornis of ander letsel al helemaal niet op zit te wachten.

Onze letselschade advocaten geven al jaren deskundige rechtsbijstand aan militairen en veteranen. Wij nemen de gehele schaderegeling uit uw handen en voeren het overleg met defensie. Dat scheelt u een hoop zorgen en stress. Ook weet u zeker dat u optimaal wordt begeleid. Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in de behandeling van schadeclaims van militairen.

Zie ook het antwoord op vraag 9.

1. Allereerst moet alle medische- en financiële informatie verzameld worden.

2. Vervolgens moet inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld de loopbaan, in het geval de militair niet arbeidsongeschikt zou zijn geraakt.

3. Aan de hand van de verzamelde bewijzen, berekenen en presenteren onze letselschadespecialisten de schade bij defensie. Eventuele discussies over de schade met defensie moeten worden beslecht; wellicht dat in overleg met defensie één of meerdere onafhankelijke deskundigen (arbeidsdeskundige of rekenbureau) moet worden ingeschakeld.

4. Als de uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding is vastgesteld, moeten verschillende documenten worden opgesteld.

5. Daarna kan de uitbetaling van de schadevergoeding plaatsvinden.

Soms lukt het niet om met defensie overeenstemming te bereiken over de hoogte van de letselschadevergoeding. In zo’n geval moet de schadeclaim worden voorgelegd aan de rechter of aan een speciale commissie. Onze letseladvocaten staan u graag bij!

Wij zijn het enige advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in defensie letselschade. Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in schadeclaims van veteranen en militairen. Letselschade advocaat mr. V. Dolderman, werkzaam op ons kantoor, was voordat hij advocaat werd, officier bij de Koninklijke Landmacht; hij kent de organisatie dus van binnenuit.

Mr. V. Dolderman heeft met zijn gerechtelijke procedures voor onder andere Libanonveteraan Kriznaric en Kosovo veteraan V. aan de basis gestaan van de huidige juridische mogelijkheden voor militairen die na hun uitzending worden geconfronteerd met een post traumatische stress stoornis.

Hij verschijnt ook regelmatig op radio, televisie en in de krant in verband met ptss bij militairen en veteranen.

Volg de link en lees meer over de uitspraak van het hoogste rechtscollege in de zaak van de Libanonveteraan. Link opent in nieuw venster, u wordt doorverwezen naar onze Libanon-website: uitspraak.

Naast de rechtshulp in het kader van de schaderegeling, kunnen wij veteranen ook rechtsbijstand geven bij:

 • Restschadeclaims;
 • Bezwaar ABP in verband met afwijzing MIP;
 • Bezwaar ABP in verband met invaliditeitspercentage;
 • Bezwaar ABP in verband met afwijzing voorzieningen;
 • Volledige Schadevergoeding Veteranen;
 • Bezwaar UWV in verband met afwijzing WIA;
 • Procedures defensie in verband met ontslag.

Kortom, voor alle mogelijke juridische problemen van militaire dienst- en oorlogsslachtoffers kunnen wij gespecialiseerde rechtshulp geven.

Als defensie de aansprakelijkheid voor het letsel heeft erkend, dan dient defensie ook de redelijk gemaakte kosten van juridische hulp te betalen. Ook in de regeling Volledige Schadevergoeding Veteranen is een voorziening voor de kosten van rechtshulp opgenomen. Een bedrag van € 7.500,00 is gereserveerd voor kosten van de letselschade advocaat.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, dan zijn wij bereid om, in overleg met en op kosten van uw verzekeraar, onze werkzaamheden te verrichten. Onze rechtsbijstand hoeft u dan niets te kosten.

Voorts komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand. Zie voor de voorwaarden www.rvr.com.

Tot slot bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om een no cure no pay overeenkomst aan te gaan.

 1. Meld u zo snel als mogelijk bij het veteranenloket en vraag een MIP aan;
 2. Bewaar uw medische- en financiële gegevens zorgvuldig;
 3. Bespreek niets over uw schade met defensie, voordat wij voor u optreden als uw letselschade advocaat;
 4. Houd een dagboek bij waarin u alle schadeposten nauwkeurig opschrijft.
Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

DLSA

Waarom DLSA?

Wij werken door heel Nederland

Altijd gratis advies over letselschade

Wij komen bij u op huisbezoek

Wij nemen uw zaak direct in behandeling

Helpen cliënten in heel Nederland

Gaan voor een maximale schadevergoeding

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.