Info & tips

Als u een ongeval overkomt is het niet waarschijnlijk dat u gelijk denkt aan het claimen van schade dan kunt u volledig vrijblijvend contact opnemen met Dolderman Letselschade Advocaat.

Letselschade vragen (FAQ)

Heeft u een vraag over letselschade of over het claimen van een schadevergoeding, dan kunt u volledig vrijblijvend contact opnemen met Dolderman Letselschade Advocaat. Slachtoffers of nabestaanden krijgen altijd gratis advies!

Vanuit het advocatenbureau in Utrecht ondersteunt DLA letselslachtoffers van bedrijfsongevallen, verkeersongevallenmedische fouten en geweld. Wilt u meer weten over deze onderwerpen, dan adviseer ik u deze site verder te bekijken. Wordt uw vraag niet beantwoord, neem dan contact op voor gratis advies.

Als u het slachtoffer bent van een ongeval of een medische fout, dan kan dat grote gevolgen hebben voor uw leven. Juist daarom is het zeer belangrijk dat u een goede advocaat in de hand neemt om uw juridische belangen te behartigen. Het krijgen van een schadevergoeding is een ingewikkeld proces, kies daarom met zorg een letselschade advocaat. Heeft u vragen over het claimen van letselschade?

Bij Dolderman Letselschade Advocaat staat het slachtoffer centraal. Dit lijkt een inkopper maar DLA onderscheidt zich door zijn laagdrempeligheid, duidelijke en begrijpelijke taal en het luisteren naar de behoeften van slachtoffers.

Heeft u een vraag of vragen of letselschade bel dan volstrekt vrijblijvend 085-0240041 Wordt u liever teruggebeld door een letselschadeadvocaat, dan hoeft u alleen het contactformulier in te vullen.

Tips

Als u een ongeval overkomt is het niet waarschijnlijk dat u gelijk denkt aan het claimen van schade.

Toch is het belangrijk dat u rekening houdt met een aantal zaken om uw recht op een letselschadevergoeding veilig te stellen.

Daarom geven wij in dit artikel een aantal letselschade tips. Deze tips zullen bijdragen aan het succesvol claimen van schadevergoeding.

Tip 1: lijdt het arbeidsongeval tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, dan moet de werkgever de arbeidsinspectie inschakelen. Doet de werkgever dat niet, neem dan zelf contact op met de arbeidsinspectie;
Tip 2: maak foto’s van de plek van het ongeval;
Tip 3: neem verklaringen op van getuigen;
Tip 4: ga direct naar uw huisarts of de EHBO van het ziekenhuis.

Tip 1: verplaats de voertuigen niet en maak eerst foto’s van het ongeval en de verkeerssituatie;
Tip 2: bel vervolgens de politie of vul samen met de andere partij het schadeaangifteformulier in;
Tip 3: vul het schadeaangifteformulier nauwkeurig in en let erop dat beide partijen het formulier ondertekenen;
Tip 4: noteer namen, adressen en telefoonnummers van getuigen;
Tip 5: ga meteen naar uw huisarts of de EHBO van het ziekenhuis;
Tip 6: neem zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur na het ongeval, contact of met uw verzekeringsmaatschappij.

Tip 1: neem gelijk contact op met een LSA advocaat (dit zijn letselschade advocaten); “lees over ons” welke advocaat dit is;
Tip 2: let op! Er zijn een hoop letselschaderegelaars actief die geen advocaat zijn;
Tip 3: ga nooit zelf in gesprek met een verzekeraar over uw schade, medische klachten of medische voorgeschiedenis;
Tip 4: houdt altijd originele stukken / papieren zelf in bezit;
Tip 5: bewaar alle bonnetjes van uitgaven die u maakt door het ongeval;
Tip 6: maak een overzicht van de reizen die u moet maken voor het bezoeken van uw arts, fysiotherapeut, ergotherapeut etc;
Tip 7: bewaar salarisstroken, jaaropgaven en gratificaties van voor- en na het ongeval;
Tip 8: onderteken geen medische machtiging van de verzekeraar;
Tip 9: accepteer geen schadevergoeding en onderteken geen vaststellingsovereenkomst, zonder overleg met uw letselschade advocaat;
Tip 10: houd uw letselschade advocaat op de hoogte van uw situatie (medisch, financieel, arbeid, ontslag, uwv);
Tip 11: wees voorzichtig met no cure no pay contracten. Goedkoop kan duurkoop zijn! Lees meer over no cure no pay;
Tip 12: botert het niet met uw huidige advocaat of heeft u geen vertrouwen op een goede afloop, zoek dan een nieuwe advocaat;
Tip 13: bent u niet tevreden over uw rechtsbijstandverzekeraar, doe dan een beroep op de geschillenregeling en laat een second opinion verrichten door een letselschade advocaat.

U heeft letselschade

U bent slachtoffer? Wij zorgen ervoor dat al uw schade wordt vergoed. Dolderman Letselschade Advocaat biedt u uitstekende begeleiding bij letselschade. Diverse keurmerken, lees per jurist of advocaat welke zij bezitten. U kunt rekenen op uitstekende rechtsbijstand. Wij staan graag aan uw zijde en we nemen uw zorgen uit handen. Meer weten over ons stap-voor-stap traject? Klik hier en vertel ons wat er is gebeurd.

Letselschade: wat nu?

U heeft recht op schadevergoeding indien de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval. De letselschadeprocedure bestaat uit verschillende stappen. Voordat u uw schadevergoeding kunt claimen, moet eerst komen vast te staan dat de tegenpartij juridisch aansprakelijk is. Wij doen onderzoek hiernaar. Wij stellen voor u de tegenpartij aansprakelijk. En als letselschadeadvocaten claimen wij tevens een vergoeding voor de huidige- en toekomstige schade die u lijdt.

Neem contact op

Boek vandaag nog een consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Stappenplan

Bent u het slachtoffer van een ongeluk of nare gebeurtenis? Heeft u daardoor lichamelijk- of geestelijk letsel opgelopen? De mogelijkheid bestaat dat u uw schade vergoed kunt krijgen van de tegenpartij. Om een vergoeding voor letselschade te kunnen krijgen, hebben wij een stappenplan beschreven. Lees hoe wij stap voor stap uw schadevergoeding claimen.

Bij letsel, bezoekt u allereerst zo snel mogelijk een arts. Als het mogelijk is, verzamelt u zoveel mogelijk bewijs van het ongeval / gebeurtenis. Neem foto’s en noteer gegevens van getuigen. Vanuit medisch én juridisch oogpunt, is het zeer belangrijk dat u zo snel mogelijk een arts bezoekt.

Neem vervolgens direct contact met ons op. Klik op de link en meld uw schade. Op deze manier verzekert u zich van goede rechtsbijstand. Kunt u door uw lichamelijk letsel niet naar ons advocatenkantoor komen, dan het is bespreekbaar dat een advocaat u thuis bezoekt. Succesvol letselschade claimen vereist de nodige juridische kennis (specialistisch werk), schakel altijd juridische bijstand in! De kosten voor rechtsbijstand komen voor rekening van de aansprakelijke partij.

In het eerste gesprek gaan wij met u bepalen wie aansprakelijk is voor de schade. Door onze deskundigheid en ervaring kunnen wij vrij snel bepalen wie aansprakelijk is voor uw letselschade.

Als een aansprakelijke partij is gevonden, dan moet deze vervolgens schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. In de brief moet beschreven worden wat er is gebeurd en waarom de tegenpartij juridisch gezien aansprakelijk is voor de schade.

Onze advocaten schrijven voor u de aansprakelijkheidsbrief en onderhouden het contact met de tegenpartij. Dit is meestal een verzekeraar. Zodra de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, kan de totale letselschade worden berekend.

Wilt u contact met een letseladvocaat om de tegenpartij aansprakelijk te stellen? Volg de link, vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Na de erkenning van de aansprakelijkheid gaan wij samen met u de schade vaststellen. Wij informeren u over de schadeposten die u kunt verhalen. De kans is groot dat we meer schade kunnen claimen, dan u denkt.

Als we inzicht hebben gekregen in de schadeposten, zullen wij voor u een berekening maken van de hoogte van de schadevergoeding. Als we de tegenpartij inzicht geven in uw schade zullen wij ook een voorschotbetaling op de schade afdwingen. Zodoende kunt u uw gemaakte kosten in ieder geval alvast vergoed krijgen.

Wist u dat, indien de aansprakelijkheid wordt erkend, de redelijke advocaatkosten door de tegenpartij moeten worden vergoed? Het inschakelen van een letselschadeadvocaat kost u dus meestal niets!

Er moet inzicht worden gekregen in de lichamelijke klachten en de geestelijke schade door het ongeval. Wij kunnen – met uw machtiging – uw medisch dossier opvragen bij uw behandelaars.

Medische informatie zullen wij slechts met uw toestemming bespreken met de wederpartij!

Wij werken samen met de beste medisch adviseurs om ons te laten adviseren over het letsel van een slachtoffer. Vaak is het letsel en de relatie (causaal verband) met het ongeval, onderwerp van discussie met de verzekeraar. Uw advocaat kan deze discussie voor u overnemen.

Als wij een berekening van de schadevergoeding hebben gemaakt en het medisch dossier hebben verzameld, starten wij de onderhandelingen met de tegenpartij. Meestal is dit de verzekeraar. Wij zullen ons inzetten op een rechtvaardige schadevergoeding.

De onderhandelingen zullen wij in overleg met u voeren. Onze cliënten blijven de regie houden over hun eigen schade. Onze advocaten zullen u natuurlijk met raad en daad bijstaan in dit proces. Wij onderhandelen met de tegenpartij!

Letselschadetraject

Een letselschadeprocedure bestaat uit meerdere fasen. Het is dus niet zo dat, als u schade lijdt door een ongeval, dat dan direct een vergoeding moet worden betaald. Integendeel, de wet zegt dat een ieder zijn eigen schade moet dragen tenzij een ander daarvoor aansprakelijk is. Om uw schade vergoed te krijgen, zal dus eerst een aansprakelijke partij moeten worden aangewezen. Wij begeleiden u van A tot Z naar de maximale schadevergoeding.

De voordelen:
● Geen juridische zorgen meer: wij nemen u al het werk uit handen
● Meer rust: u kunt de tijd nemen om rustig te herstellen
● Hoge schadevergoeding: dankzij samenwerking met verschillende specialisten

Heeft u letsel? Klik hier en vertel ons wat er precies is gebeurd. U ontvangt gratis juridisch advies. Wij werken voor slachtoffers uit heel Nederland. De kwaliteit van ons traject voldoet aan de hoogst denkbare kwaliteitseisen. U bent verzekerd van de beste juridische hulp.

Elke letselschadezaak vangt aan met de aansprakelijkheidsfase (of vestigingsfase). In deze fase moet onderzocht worden of één of meerdere personen aansprakelijk zijn voor uw schade. Soms is het bepalen van een aansprakelijke partij gemakkelijk zoals bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing of een bedrijfsongeval. Maar vergist u zich niet, dit zijn de uitzonderingen.

Als een mogelijk aansprakelijke partij is gevonden, dan moet deze ook aansprakelijk worden gesteld. Met een aansprakelijkstelling vangt de procedure aan. Slachtoffers kunnen niet te lang wachten met de aansprakelijkstelling; na 5 jaar verjaart de vordering.

Wij procederen bij elke rechtbank
Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkend, dan vangt de tweede fase aan (zie onder). Mocht de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkennen, dan moet uw zaak aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal dan moeten beoordelen of de tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade.

Als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor uw letsel heeft erkend, dan moet hij ook uw schade en smartengeld vergoeden. De schaderegelingsfase vangt aan. In deze fase zal allereerst beoordeeld moeten worden wat de medische gevolgen van het ongeluk zijn. Een medisch adviseur doet onderzoek naar:

• zal het slachtoffer volledig genezen of zijn er blijvende beperkingen;
• had het slachtoffer vóór het ongeval al medische beperkingen;
• wat is de toekomstige prognose voor het slachtoffer.

Om de medische gevolgen van een ongeval in kaart te brengen is een goede medisch adviseur zeer belangrijk. DLSA werkt samen met de beste adviseurs om succes voor onze cliënten te garanderen.

In de schaderegelingsfase moet ook inzicht worden gekregen in de financiële schade van een ongeluk en zal ook het smartengeld worden vastgesteld.

De schade is vaak groter dan slachtoffers in eerste instantie denken. Veel slachtoffers weten niet welke schade zij van de tegenpartij vergoed kunnen krijgen. Voorbeelden van schadeposten zijn bijvoorbeeld medische kosten, het inschakelen van hulp voor huishoudelijke taken of tuinwerkzaamheden, gemiste inkomsten uit arbeid, reiskosten etc.

Het berekenen van inkomens- en pensioenschade kan een lastig karwei zijn. Het is dan raadzaam om een goede rekenmeester in te schakelen. Wij werken samen met eersteklas rekenmeesters. Nadat uw schade volledig in kaart is gebracht, dienen wij een schadeclaim in bij de tegenpartij.

Dolderman Letselschade Advocaat heeft jarenlange ervaring met het claimen van letselschade. Uw letselschade is bij DLA in goede handen. Wij ondersteunen slachtoffers en bieden juridische begeleiding. Wilt u vrijblijvend kennismaken met een één van onze letselschadeadvocaten, neem dan contact op.

● Ons traject voldoet aan de hoogst denkbare kwaliteitseisen;
● Wij gaan daadkrachtig te werk;
● Wij werken ook pro deo en op basis van no-cure-no-pay.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

DLSA

Waarom DLSA?

Wij werken door heel Nederland

Altijd gratis advies over letselschade

Wij komen bij u op huisbezoek

Wij nemen uw zaak direct in behandeling

Helpen cliënten in heel Nederland

Gaan voor een maximale schadevergoeding

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Suzanne van Beest

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Rosan IJzer

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.